Mustafa Çoruh
Pazartesi, Şub 24 2020 2009 Akademik Bilişim Konferansı (Harran Üniversitesi) 11.02.2009
Skip Navigation Links.
2009 Akademik Bilişim Konferansı (Harran Üniv-Ş. Urfa)

2009 yılı Türkiye Akademik Bilişim Konferansına 11-13 Şubat tarihleri arasında Harran Üniversitesi Osman Bey yerleşkesi – Şanlıurfa Konferans merkezinde 4 ayrı salonda yapılmıştır.Konferansta Toplam 215 sunum  yapılmıştır. Türkiye’deki tüm ilgili üniversite, kamu ve özel sektörden ilgililer katılmıştır. 4 ayrı salonda ikişer saatlik oturumlar şeklinde ve günde 6 saat süren oturumlarda, Internet yasakları, bilişim Toplumu, e-Devlet, e-Belediye, e-Öğretim, Linux, Telekomünikasyon ve 3G sistemleri, yeni çıkan 5651 nolu internetle ilgili yasa, Bilişim suçları, Internet yönetimi, İnternette telefon görüşmeleri (VoIP), Öğrenme/Eğitim, Mobil iletişim, Eğitim ve Üniversite, Medikal Bilişim, İnşaat ve Mekânsal Bilişim, Kütüphane ve Araştırma Dünyası, Yasak, İfade Özgürlüğü, Hukuk, Eğitim Seminerleri ve diğer birçok konu panellerde tartışılmış ve çözüm önerileri sunulmuştur. Detaylı bilgilere http://ab.org.tr/ab09/konular.html adresinden ulaşılabilir.

Kentimizden Mustafa Çoruh’ta 2009 Türkiye Akademik Bilişim Konferansına katılarak e-Devlet adlı panelde, "Kent Bilişim Sistemi ve e-Belediye" adlı bir bildiri sunmuştur. Bildirinin resmi özeti aşağıda belirtildiği şekilde http://ab.org.tr/ab09/Liste-1.html adresinde diğer bildiri özetleriyle birlikte yayınlanmıştır:

Bu makalede Bilişim ve özelliklede Internet Teknolojilerinin belediye hizmetlerinin sunulması üzerine etkileri incelenmiştir. Bu amaçla Belediyelerde kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak için Belediye Bilişim Sisteminin kurulması gerektiğinden ve belediye hizmetlerinin e-Belediye altında internete nasıl taşınacağından ve bunun adımlarından bahsedilmiştir. e-Belediye hizmetlerinin neler olduğu açıklandıktan sonra kent halkına getireceği faydalardan bahsedilmiştir. Sonuç bölümünde ise Dünya’da yaşanan küreselleşme ve teknolojik değişimlerin nasıl belediye yönetimlerini yeni bir yapılanmaya zorladığı açıklanmıştır. Bilişim çağında e-Belediye Sistemlerinin belediye hizmetlerinin hakla ulaştırılmasında ki önemine değinilmiştir. Bildirinin tüm belediye başkanlarımız ve kent yöneticileri için önerisi şunlardır;

1. Bilişim çağı olan 21. yy da Internet, kentlerimiz için aynı su, elektrik, çöp, kanalizasyon, doğalgaz ve yol gibi bir altyapı hizmeti haline gelmiştir ve bu anlayışla yönetilmeli ve sunulmalıdır.
2. Kaynakların etkili ve verimli kullanımını sağlamak için Kent yönetimlerinin Bilişim Teknolojilerinden yararlanması ve kentle ilgili bilgilerin topluma e-Belediye kanalıyla açılması gerekmektedir.
3. E-Belediye ile belediye Hizmetlerinin kendisi değil; hizmet üretme sürecinin yönetimi Internet'e taşınmaktadır.

Panel sonunda, Mustafa Çoruh panel yöneticisi sayın Prof. Dr. Ethem Derman’la birlikte dinleyicilerin sorularını cevaplamıştır. Internet Teknolojileri Derneği ve derneğin çalışmalarıyla ilgili bilgilere http://inet-tr.org.tr/ adresinden ulaşılabilir.
Konferansla İlgili Bildiri Listesi için tıklayınız....
Basında çıkan Haberler...
MM İstanbul
Copyright  2001-2019 ©  Mustafa Coruh                                                  Tasarım: Mustafa Coruh