Kdz. Ereğli Vizyon 2023
Salı, Şub 18 2020 Vizyon Nedir? Kent Vizyonu Nasıl Oluşturulur?
Skip Navigation Links.
Vizyon Nedir? Ne Değildir?
Vizyon gelecekte ne olunmak istendiğini belirleyen hayaldir.

Bir kentin vizyonu o kentte yaşayan kişilerin gelecekte nasıl bir yerde yaşamak istediklerini ve bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda nasıl rekabet edeceklerini belirleyen ileriye dönük hayalleridir.

Kent vizyonu Kentin şekillenmesinde fikir ve söz sahibi olması gereken tüm ortakların biraraya gelerek kentin gelecekteki tablosunu çizmeleri, kentin geleceğine yönelik ortak amaçlarda birleşmeleri ve bu amaçları gerçekleştirmek üzere ortak strateji ve projeler üretmeleridir.
Kent vizyonu, bölgesel gelişme veya şehir imar planlarına indirgenmez; bu planlar kentin vizyonuna göre yapılır. Yani bir kentin ulaşım, iletişim, altyapı, yeşil alan gibi tüm alt sistemleri bu vizyona uygun planlanırlar.

Her bir alt sistem başıboş olarak kenti bir başka yöne çekmeye çalışmaz. Vizyona ulaşmak için şu anki yasalar çerçevesinde kentin var olan durumundan başlayarak kentte yaşayan tüm kuruluş ve kişilerin görüş ve eylemleriyle gelecekte belirlenen hedefe varılmasını sağlamak için bilimsel metodlar ve yeni teknolojilerden faydalanılır.
Kent Vizyonu Oluşturmaya Katılacak Kurumlar
? Kent Konseyi üyeleri
? Merkezi devletin yerel kurumları
? Seçilmiş yerel yöneticiler
? Kamu kuruluşları
? Yasayla kurulmuş odalar
? Sivil toplum kuruluşları
? Üniversiteler
? Büyük ve küçük işverenler
? İşçi ve İşveren odaları
? Vakıflar
? İlgilenen Kentliler
Vizyon Oluşturma Adımları
? Vizyon belirlenir
? Stratejik Plan oluşturulur
? Sistem Yaklaşımıyla Yönetim sağlanır
? Profesyonel Yöneticiler görevlendirilir
? Kent Bilgi Sistemi(KBS)kurulur
? e-Kent (e-Belediye)?le KBS bilgileri Dünya?ya açılır.
Copyright © 2008. Kdz. Ereğli . Her hakkı Saklıdır.