Kdz. Ereğli Vizyon 2023
Salı, Şub 25 2020 Kent Konseyi Nedir? Nasıl Oluşturulur?
Skip Navigation Links.
Kent Konseyi Nedir? Kdz. Ereğli Kent Konseyi Sitesine Gitmek için Logoya Tıklayınız...
Görevleri Nelerdir?
Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarının olduğu kurumdur. ? Kent vizyonunun ve hemşehrililik bilincinin geliştirilmesi
?Kentin hak ve hukukunun korunması
?Sürdürülebilir kalkınma
?Çevreye duyarlılık
?Sosyal yardımlaşma ve dayanışma
?Saydamlık
?Hesap sorma ve hesap vermeKatılım, yönetişim  ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışmak.
Kent Konseyi Üyeleri
? Mahallin en büyük mülki idare amiri veya temsilcisi,
? Belediyenin içinde bulunduğu seçim bölgesi veya bölgelerinin milletvekilleri,
? Belediye başkanı veya temsilcisi,
? Sayısı onu geçmemek üzere illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,
? Meclis üye tam sayısının yüzde 30'unu geçmemek üzere, belediye meclisinin kendi üyeleri arasından seçeceği temsilcileri,
? Meclis üye tam sayısının yüzde 30'unu geçmemek üzere, il genel meclisinin kendi üyeleri arasından seçeceği temsilcileri,
? Belediye başkanının çağrısı üzerine toplanan muhtarların, kendi aralarından seçecekleri en fazla 10 temsilci,
? Beldede teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri,
? Varsa üniversiteden bir temsilci, birden fazla olması durumda her birine temsilen bir üye,
? Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar, noterler, baro, kooperatifler, birlikler, konuyla ilgili dernek ve vakıf temsilcileri,
? Kent konseyince kurulan meclis ve çalışma guruplarının birer temsilcisi
Copyright © 2008. Kdz. Ereğli . Her hakkı Saklıdır.