Siyaset - Politika
Salı, Şub 18 2020 Belediye Kaynaklarının Etkin ve Verimli Kullanma Projeleri...
Skip Navigation Links.
 
Genel olarak Yerel Yönetimlerin 4 adet Temel sorunu olduğu söylenebilir:
1. Kaynak Yetersizliği
2. Özerk Yönetim olmaması veya Merkezi vesayet
3. Sürdürülemez Hizmetler
4. Kaynakların Etkisiz ve Verimsiz Kullanımı.

Burada sayılan ilk 3 sorunun çözümünde yerel yönetimlerin mutlaka dışarıdan destek alması gereklidir, ancak 4 sorunun çözümünde herbir yerel yönetim %100 kontrol yetkisi vardır. Bu yüzden Kamu Yönetiminde ve özel olarakta belediye yönetiminde kaynakların verimli ve etkin kullanımının sağlanması üzerinde en fazla durulan konular arasındadır.

Dünya üzerinde yeterli kaynağı olan hiçbir kent yoktur ancak olan kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanarak daha iyi hizmet sunabilen kentler vardır.

Verimlilik elde edilen çıktının (mal veya hizmet değeri) girdilere (emek, sermaye, materyal, enerji, teknoloji, iletişim, bilgi masraflarına) matematiksel oranıdır. Verimlilik = Çıktı / Girdi formülüyle gösterilebilir.

Örneğin Türkiye?de belediyelerin bütçelerinin yaklaşık 40 milyar TL olduğu varsayılırsa, %10 luk bir verimlilik artışının sağlayacağı kaynak 4 milyar TL dir.

Tüm belediyelerde yaklaşık 300 bin kişi çalışmaktadır. %10 eleman verimliliği sağlanırsa bunun manası senede 30 bin kişilik bir eleman ordusunun hiç ekstra ücret almadan kamu için çalışması demektir.
 
Etkinlik ise yapılan faaliyetlerin temel hizmet amacına uyup uymadığının göstergesidir.

Etkinliği sağlamak için vizyon sahibi, yetkiyi paylaşan, risk almakta arzulu, yeniliklere açık, başarıyı ödüllendiren, ekip çalışmasına inanan, müşteri memnuniyetine ve kaliteye önem veren belediye yöneticilerine ihtiyaç vardır.

Örneğin yapılaşmada etkinliği sağlamak için yapıların dikey olarak yükselmesi sağlanarak arsa tasarrufu sağlanır ve altyapı hizmetlerinin etkinliği ve verimliliği artırılır.


Hızlı bir şekilde gelişen kentler incelendiğinde bu büyümenin en önemli sebebi kaynak fazlalığı değil, kaynakların etkili ve verimli kullanımından geldiği görülmektedir.

Belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamak için en etkin yollarından birisi, yeni Teknolojileri?nden ve özellikle de Bilişim ve Internet Teknolojileri?nden faydalanmaktır. Bu amaçla Kent Bilişim Sistemi, e-Belediye ve Kablosuz Belediye Internet Ağı gibi BT belediye yönetiminde kullanımı sağlanmalıdır.

Hiçbir yerel yönetici var olan kaynaklarını etkin ve verimli kullanamadığı için mazaret ileri süremez çünkü bu tamamen kendi kontrolündedir.
     
Copyright  2001-2019 ©  Mustafa Coruh                                                  Tasarım: Mustafa Coruh