Siyaset - Politika
Salı, Şub 18 2020 Kentsel Dönüşüm ve Altyapı Projelerimiz...
Skip Navigation Links.
Kentin yeni vizyon doğrultusunda değişimi aslında bir Kentsel Dönüşüm projesidir. Bu projeyle kentin geçmişi ve özelliklede mihenk taşları olan yapılar korunmalıdır ve hatta günümüz kullanımına açılması için teknolojik yatırımlar yapılmalıdır.

Bilişim Çağı?nda kentlerin özellikleri göz önüne alınarak kentlerin dönüşümü sağlanmalıdır. Örneğin kentin bir yağ damlası gibi yayılması yerine binaların yükselmesi sağlanmalı ve buna uygun ulaşım ve iletişim altyapısı kurularak nüfus yoğunluğu artırılmalıdır.

Gelecek nesillerinde sağlıklı bir kentte yaşayabilmelerini sağlamak için sürdürülebilir bir kentleşme sağlanmalıdır. Bu amaçla günümüzde Kentte yaşayan herkesin çevreye duyarlı, geri dönüşüm bilincine sahip, birlikte yaşam için kurallara saygılı bireyler olması gerekmektedir.

Bu amaçla denizlerimizin kirlenmemesi için kanalizasyon sistemimizin denize direkt olarak verilmemesi, yani Atıksu Arıtma tesislerinden geçtikten sonra desarj edilmesi gereklidir.

Sürdürülebilir bir kent için eskiyen yapı stokunun zaman içinde yeni teknolojilerle ve yeni yaşam şartlarına göre yenilenmesi gereklidir bunun içinde Kentsel dönüşüm sağlanmalıdır.

     
Copyright  2001-2019 ©  Mustafa Coruh                                                  Tasarım: Mustafa Coruh