Mustafa Çoruh
30.10.2020 Zonguldak İlçeleri Kent Dijitalleşme Endeksi...
Skip Navigation Links.
Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü Yönetim Bilişim Sistemleri
Doktora Tezi Araştırma Sonuçları

Zonguldak İlçelerinin Kent Dijitalleşme Endeks (KDE) Sıralaması
Bu araştırma Sonuçları İdealKent Dergisi Ekim 2020 Sayısında yayınlanmıştır.
Makaleye https://dergipark.org.tr/tr/pub/idealkent/issue/54964/654872 linkinden ulaşılabilir.
Sürüm (Version) 2.0 Tasarım ve Copyright © 2001-2020: Mustafa Çoruh (Email)