Mustafa Çoruh
18.10.2021 SAÜ Dr Açıklaması (Kentlerin Dijitalleşme Endeksi)...
Skip Navigation Links.
Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü Yönetim Bilişim Sistemleri
Doktora Tezi


Kentlerin Dijital Dönüşümü için Kritik Başarı Faktörlerinin (KBF) Belirlenmesi ve Kent Dijitalleşme Endeksi (KDE) ve Kent Dijitalleşme Haritasının (KDH) Çıkarılması
Doktora Tezinin Açıklanması ve Tanıtımı

. Araştırma halen devam etmektedir.

 
Sürüm (Version): 2.0 Tasarım ve Copyright © 2001-2020: Mustafa Çoruh Email: mcoruh@mustafacoruh.com