Mustafa Çoruh
30.10.2020 SAÜ Dr Açıklaması (Kentlerin Dijitalleşme Endeksi)...
Skip Navigation Links.
Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü Yönetim Bilişim Sistemleri
Doktora Tezi


Kentlerin Dijital Dönüşümü için Kritik Başarı Faktörlerinin (KBF) Belirlenmesi ve Kent Dijitalleşme Endeksi (KDE) ve Kent Dijitalleşme Haritasının (KDH) Çıkarılması
Doktora Tezinin Açıklanması ve Tanıtımı

Yeni mobil ve dijital teknolojilerin dijital sayaçlarla (nesnelerle) bütünleşmeye başlaması belediye ve kent hizmetlerinin verimli ve etkin bir şekilde yerine getirilmesinde önemli hale gelmektedir. Örneğin su, doğalgaz ve elektrik sayaçlarının mobil teknolojilerle otomatik olarak okunarak faturalaştırılması, hava, yol ve trafik durumunun ilgili sensörler yardımıyla izlenerek ilgili makamlara ve halka duyurularak trafikte akışkanlık, enerji tasarrufu ve verimlilik sağlanması gibi uygulamalar hem kentsel yaşamın kolaylaşmasına hem de kent kaynaklarının etkin kullanımına yardım etmektedir. Akıllı Kent (AK) uygulamaları kent güvenliğinin sağlanmasında, adreslerin bulunmasında ve belediye hizmetlerinin etkinleştirilmesinde önemli imkânlar sunmaya başlamıştır. Tüm bu gelişmeler doğrultusunda Kentlerin dijitalleşmesini etkileyen boyutlar, faktörler ve göstergeler tanımlanarak Kentlerin Dijitalleşme Endeksleri (KDE) ve bunlara bağlı olarak Kent Dijitalleşme Haritalarının (KDH) çıkarılması kent yönetimlerinin yeni araçları haline gelmektedir. Özellikle KDH kentlerde dijital dönüşümün şifrelerini ortaya koyması veya görselleştirmesi bakımından önem arz etmektedir. KDH?ların çıkarılmasında kentleri etkileyen akıllı teknoloji, akıllı insan, akıllı yönetişim ve akıllı ekonomi boyutlarının ve herbir boyutu tanımlayan Kritik Başarı Faktörlerinin (KBF) belirlenmesi önem arz etmektedir. Herbir KBF?nin kent verileriyle ölçülebilmesi için ilgili gösterge değerlerinin kent paydaşları olan belediye, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Türk Telekom, Emniyet Müdürlüğü, SGK, MEB, kaymakamlık ve ulusal istatistik kurumlarından toplanması ve analiz edilerek Kent Dijitalleşme Endeks (KDE) değerinin bulunması ve bu değer doğrultusunda kentlerin dijital dönüşüme hazırlık seviyesi veya AK olma seviyesi ölçülebilir. Bu Doktora Tezi araştırmasında Türkiyede'ki tüm il ve ilçelerin (beldeler hariç) dijitalleşme seviyelerinin ölçülerek KDE'lerinin çıkarılması ve buna bağlı olarak sıralanmaları amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Zonguldak ilindeki sekiz ilçenin dijital dönüşümünü etkiyen gösterge verileri toplanarak Zonguldak ilçelerinin Kent Dijitalleşme Haritaları ve Kent Dijitalleşme Endeksleri ön çalışma olarak çıkarılmış ve ilçelerin dijital dönüşüm sıralaması belirlenmeye çalışılmaktadır. Halihazırdaki Zonguldak ilçelerinin KDH ve KDE'lerine ilgili sayfalardan bakılabilir. Araştırma halen devam etmektedir.

 
Sürüm (Version) 2.0 Tasarım ve Copyright © 2001-2020: Mustafa Çoruh (Email)