Mustafa Çoruh
29.3.2020 Kentlerin Dijitalleşme Boyutları...
Skip Navigation Links.
Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü Yönetim Bilişim Sistemleri
Doktora Tezi


Kentlerin Dijital Dönüşümü için Kritik Başarı Faktörlerinin (KBF) Belirlenmesi ve Kent Dijitalleşme Endeksi (KDE) ve Kent Dijitalleşme Haritasının (KDH) Çıkarılması
 Boyutlar Açıklama
1. Akıllı Teknoloji Kentteki Bilişim Teknolojileri (BT) altyapısını ve bu dijital teknolojilerin halk ve yerel şirketler tarafından kullanılma oranlarını gösternmektedir. Akıllı Teknoloji Dijital Teknoloji manasında kullanılmaktadır.
2. Akıllı İnsan Dijital teknolojileri kullanan insanların eğitim-öğretim durumunu ve ihtiyaçlarının dijital teknolojiler ve yerel yönetimler tarafından karşılanma seviyelerinin göstermektedir. Yine Akıllı İnsan Dijital Teknolojileri kullanan insan manasındır.
3. Akıllı Yönetişim Kentin belediye yönetimi ve Akıllı Kent olma projesiyle ilgili faktörleri açıklamaktadır. Kentin akıllanması ve dijitalleşmesi için belediye yönetiminin anlayış seviyesi ve uygulamaların durumunu açıklamaktadır. Akıllı Yönetişimde Dijital Teknolojileri kentlerin yönetimi ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasında kullanan yönetim manasına kullanılmaktadır.
4. Akıllı Ekonomi Kentte işyapma kolaylığı ve müteşşebislik durumu yanında e-ticaret ve mobil ticaret kullanımlarını ve kent ekonomisinin dijitalleşmesi için gerekli ekonomik aktiviteleri açıklamaktadır. Akıllı Ekonomi Dijital Ekonomi veya Bilişim Ekonomisi manasına kullanılmaktadır.
Sürüm (Version) 2.0 Tasarım ve Copyright © 2001-2020: Mustafa Çoruh (Email)