Mustafa Çoruh
18.10.2021 Kentlerin Dijitalleşme Faktörleri...
Skip Navigation Links.
Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü Yönetim Bilişim Sistemleri
Doktora Tezi


Kentlerin Dijital Dönüşümü için Kritik Başarı Faktörlerinin (KBF) Belirlenmesi ve Kent Dijitalleşme Endeksi (KDE) ve Kent Dijitalleşme Haritasının (KDH) Çıkarılması
 Boyutlar Kritik Başarı Faktörleri (KBF) Gösterge Sayıları
1. Akıllı Teknoloji 1. Teknoloji Altyapısı
13
2. Teknoloji Kabulü
9
2. Akıllı İnsan 3. İnsan Sermayesi
10
4. İnsan İhtiyaçlarının Karşılanması
10
3. Akıllı Yönetişim 5. Belediye Yönetişimi
11
6. Akıllı Kent Uygulamaları
11
4. Akıllı Ekonomi 7. İş Yapma Kolaylığı
8
8. Yenilik Ortamı
9
9. Dijital Pazar
7
Sürüm (Version): 2.0 Tasarım ve Copyright © 2001-2020: Mustafa Çoruh Email: mcoruh@mustafacoruh.com