Mustafa Çoruh
29.3.2020 Kentlerin Dijitalleşme Kritik Başarı Faktörleri...
Skip Navigation Links.
Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü Yönetim Bilişim Sistemleri
Doktora Tezi


Kentlerin Dijital Dönüşümü için Kritik Başarı Faktörlerinin (KBF) Belirlenmesi ve Kent Dijitalleşme Endeksi (KDE) ve Kent Dijitalleşme Haritasının (KDH) Çıkarılması
 Boyutlar Kritik Başarı Faktörleri (KBF) Açıklama
1. Akıllı Teknoloji 1. Teknoloji Altyapısı
Kentteki sabit tel, mobil tel, adsl, web sitesi, bilgisayar, wi-Fi, güvenlik kamerası gibi BT altyapı sayılarının durumuna bakılır.
2. Teknoloji Kabulü
Kentteki sabit tel, mobil tel, adsl, web sitesi, bilgisayar, sosyal, medya, e-Devlet kullanım oranlarına bakılır.
2. Akıllı İnsan 3. İnsan Sermayesi
Kentte yaşayanların yaşam beklentisi, okul süresi, işşizlik oranı, işgücüne katılım oranı, üniversite öğrenci ve eleman sayılarına bakılır.
4. İnsan İhtiyaçlarının Karşılanması
Kentte halkın dijital otoparkyeri bulma, mobil araç paylaşımı, belediyeye email gönderebilme, belediye mobil uygulaması, canlı yayın, kurs ve fen lisesi sayılarına bakılır.
3. Akıllı Yönetişim 5. Belediye Yönetişimi
Belediyenin BT bütçesi, BT departmanı, web sitesi, e-belediye, yapay zeka, bulut bilişim ve iş zekası uygulamalarının kullanıp kullanmadığına bakılır.
6. Akıllı Kent Uygulamaları
Kentte Akıllı Kent projesinin ve uygulamalarının (elektrik, sokak lambası, Su ve çöp için sensör kullanma, Trafik, hava ve otobüs durumunu halka bildirme) olup olmadığına bakılır.
4. Akıllı Ekonomi 7. İş Yapma Kolaylığı
Kentte bilişim hukuku, lojistik ve BT altyapısı yanında elektrik ve işyeri açma süresi ve sayılarına bakılır.
8. Yenilik Ortamı
Kentteki Ar-Ge yapılan şirket sayısına, tekno-kent varmı, yeni açılan işyeri sayısı, patent, marka ve coğrafi işaret sayıları ve yabancı yatırımcı durumuna bakılır.
9. Dijital Pazar
Kentteki e-ticaret, mobil ticaret, BT ihracat tutarlarına ve oranlarına bakılır.
Sürüm (Version) 2.0 Tasarım ve Copyright © 2001-2020: Mustafa Çoruh (Email)