ANKET FORMU
Lütfen İsim/Rumuz ve email adresinizi mutlaka yazınız. Anket sonuçları belirtilen email'a gönderilecektir.
Bu anket Kentlerin Dijtal Dönüşüm ve AK olma seviyesinin ölçülmesi için yapılmaktadır. Amaç gerekli olan KBF'lerin ağırlıklarının Uzman görüşleri doğrultusunda belirlenmesidir.
Bu bilgiler sadece YBS Doktora tezinde istatistik amaçlar için kullanılacaktır.
BÖLÜM I - KİŞİSEL BİLGİLER
1. İsim:
2. Email:
3. Tel/Cep:
4. Doğum Yılı :
5. Cinsiyet:
6. Öğretim Durumu:7. Göreviniz:
8. Görev Yaptığınız Kurum:
9. Bu işe Başlama Yılınız:
BÖLÜM II - KBF SIRALAMA BİLGİLERİ
10. KBF'leri En önemsizden (=1) en önemliye (=9) değer vererek sıralayınız. 1=Az derecede önemli, 3= Orta derecede önemli, 5= Kuvvetli derecede önemli, 7= Çok kuvvetli derecede önemli, 9= Mutlak derecede önemli, 2,4,6 ve 8= Ara değerler için kullanılır. a. Teknoloji Altyapısı :
b. Teknoloji Kabulü :
c. İnsan Sermayesi :
d. İnsan İhtiyaçlarının Karşılanması :
e. Belediye Yönetişimi :
f. Akıllı Kent Uygulamaları :
g. İş Yapma Kolaylığı :
h. Yenilik Ortamı :
i. Dijital Pazar :

11. Yukarıda listelenen KBF'lerden Kentlerin Dijitalleşmesine veya AK olmasına bir etkisi olmayacağını düşündüğünüz faktörlerin yanlarındaki Harfleri buraya giriniz:
12. Sizce Kentlerin Dijitalleşmesine veya AK olmasına bir etkisi olan yeni bir KBF var ise İsmini Buraya Yazınız:
13. Sizce Yukarıda Listelenen KBF'lerin İsimlerinin değişmesi gerekenlerin Yeni İsimlerini (Başındaki harf ile birlikte) Buraya Yazınız: