BELEDİYE BAŞKANLARI veya YÖNETİCİLERİ İÇİN ANKET FORMU
Lütfen Kırmızı Renkli Soruları mutlaka cevaplayınız. Anket sonuçları belirtilen email'a gönderilecektir.
Bu anket: Doktora tezimde belirlenen savların test edilmesi için düzenlenmiştir. Bu bilgiler sadece istatistik amaçlar için kullanılacaktır. Sorular, problemler ve öneriler için: mcoruh@mustafacoruh.com
 
BÖLÜM I - KİŞİSEL BİLGİLER
1. Cinsiyetiniz:
2. Eğitim Durumunuz:3. Resmi Göreviniz4. Ne Zamandan Beri Bu Görevdesiniz?5. Sizce Bir Belediyenin Temel Sorunu Şunlardan Hangisidir?
BÖLÜM II - KABLOSUZ INTERNETLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİZ
6. Belediyeniz Kentte Herhangi Bir Kablosuz Internet Hizmeti Sunuyor mu?
7. Hangi Kablosuz Internet Teknolojisi Kentinizde Kullanılabilir? (İlgili Olanları İşaretleyiniz) 8. Kablosuz Internet Ağı (Olsa) Kentinize Rekabet Avantajı Sağlar mı?
9. Kentte Kablosuz Internet Ağınız Olsa Yabancı ve Ulusal Şirketlerin Kentinize Yatırım Yapacağına İnanıyormusunuz?
10. Sizce Bilişim Toplumunda Kablosuz Internet Bir Belediye Altyapı Hizmetimidir?BÖLÜM III - KENT BİLİŞİM SİSTEM (KBS) VE E-BELEDİYE İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİZ
11. Belediye Web Siteniz Var mı?
12. Varsa. Web Siteniz Hangi Sıklıkta Güncelliyor sunuz?
13. Web Sitenizde  Hangi Bilgileri Sağlıyorsunuz? (İlgili Olanları İşaretleyiniz)


14. Bilişim/Bilgisayar Sistemi Departmanınız Var mı?
15. Varsa. Kaç Elemanınız Var?
16. Kent Bilişim Sisteminiz (KBS) Varmı?(Cevabınız Hayırsa Bundan sonraki soruları cevaplamanıza gerek yoktur. Lütfen 26. soruya Gidiniz.)
17. Varsa, KBS'mine Geçişiniz Nasıl Oldu?
18. KBS Ne Ölçüde Kent Yönetim Sisteminizi Değiştirdi?19. KBS'nizi Web'e Aktararak e-Belediye Sisteminizi Kurdunuz Mu veya Kuracak mısınız?
(Cevabınız Hayırsa Bundan sonraki soruları cevaplamanıza gerek yoktur. Lütfen 26. soruya Gidiniz.)
20. e-Belediye Hizmetiniz 24/7 Çalışıyor mu?21. Halka Sunduğunuz e-Belediye Hizmetleriniz Nelerdir? (İlgili Olanları İşaretleyiniz)
22. e-Belediye Sisteminin Belediye İçinde Ne Tür Yararları Oldu? (İlgili Olanları İşaretleyiniz)

23. Kablosuz Internet ve e-Belediyenin Halk/Belediye/Yerel Firma/Kamu İçin Ne Tür Faydalar Sağlayabilir? (İlgili Olanları İşaretleyiniz)24. Kablosuz Internet ve e-Belediye Kente ve Belediye Çalışanları Arasında Internet Kullanımını Artırdı mı?

25. Kablosuz Internet ve e-Belediye Belediye İçinde Kaynakların Verimli Kullanımını Artırdı mı?

26. Sizce Kablosuz Internet ve e-Belediye İle İlgili Yasal Düzenlemeler ve Standardizasyon Yeterlimi?

ZORUNLU BİLGİLER
27. Kentinizin İsmi:
28. Sizin Emaillınız:
29. Doğum Yılınız: